Lai saņemtu piedāvājumu, jums jāizvēlās viens vai vairāki apģērbi no mūsu kataloga, pievienojot tos šai anketai. Precīzāku piedāvājumu varēsim sagatavot, ja norādīsiet nepieciešamo apģērbu skaitu, izgatavošanas termiņu un kontaktinformāciju ātrai saziņai.

Lūdzu izvēlieties kādu apģērbu no mūsu kataloga, lai saņemtu piedāvājumu.

Atgriezties apģērbu katalogā