Noteikumos visplašāk lietotie termini

MINTprint – SIA “MINT print”, reģ.nr. 44103081951, PVN maksātāja nr. LV44103081951, juridiskā un pasta adrese Starta iela 1, Rīga, LV-1026, Latvija, Tālruņa nr. +371 26752100.

Klients – fiziska persona vai fiziska persona, kas veic pirkumu/pasūtījumu juridiska personas vārdā, kas veic pasūtījumus interneta veikalā vai ar e-pasta starpniecību un ir pasūtītās Preces saņēmējs.

Interneta veikals – www.mintprint.lv, kura īpašnieks un administrators ir MINTprint.

Distances līgums – vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta

neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus.

Veicot pirkumu interneta veikalā vai sākot pasūtījumu izmantojot e-pastu, Jūs piekrītat šiem noteikumiem.

 1. PRECE
  1. Personalizēti sporta apģērbi ražoti pēc pieprasījuma – ar klienta apstiprinātu dizainu ražoti sporta apģērbi, piemēram, skriešanas krekli uzņēmumam “X” vai basketbola krekli ar numuriem un uzvardiem, un atbalstītāju logotipiem komandai “X”
  2. ATKĀRTOTI vai klubu/komandu veikalu sporta apģērbi ražoti pēc pieprasījuma – punktā 1.1. minētās preces, kuru dizaina saskaņošana notiek nesaistīti ar pirkuma veikšanas procesu
  3. Auduma apdruka – Klienta sagatavota dizaina uzdruka uz tekstilmateriāla, izmantojot sublimācijas drukas tehnoloģiju.
 2. PRECES DIZAINS (attiecas uz precēm, kas minētas 1.1. un 1.2).
  1. Bezmaksas dizains sporta apģerbu ražošanai tiek nodrošināts visiem pasūtījumiem, kuru priekšapmaksas rēķina apmaksa ir veikta pilnā apmērā. Klients pasūtījuma apstiprināšanai saņem pilnvērtīgu 3D vizualizāciju.
   1. Bezmaksas sporta apģērba dizains ietver klienta vēlmju vizualizēšanu, radot tam uzskatāmu vizuālo materiālu, lai tas varētu izvērtēt visus dizainiskos aspektus un apstiprināt personalizeta pasūtījuma ražošanu.
    1. Tas ietver vienu klienta vēlmju vizualizāciju un 2 labojumus (krāsu korekcija, elementu novietietojums).
   2. Bezmaksas dizains neietver:
    1. MINTprint dizainera darbu
    2. Logo pārzīmēšanu (vektorizēšanu), ja tā ir iespējama. Klients ir tiesīgs saņemt pārzīmēto logo vektora failā pēc rēķina pinīgas apmaksas
    3. Identitātes zīmju modificēšanu, ja klients nenodrošina ar vektorfailiem
     šādiem darbiem tiek piemērota maketēšanas maksa 35 Eur + PVN /h.
  2. Maksa par maketēšanas vai dizainera pakalpojumiem tiek piemēroti visos gadījumos, kas nav minēti punktā 2.2.1. vai pārsniedz punktā 2.2.1. minētos ierobežojumus
   1. Ja klients izvēlas neveikt pasūtījumu, tad samaksatā summa tiek atgriezta pilnā apmērā, atskaitot fiksētu likmi par dizaina sagatavošanu 75 Eur + PVN vai apņemas veikt maksājumu par dizaina sagatavošanu 75 Eur + PVN apmērā 5 darba dienu laikā no sava lēmuma paziņošanas
  3. Lai izpildītu jebkuru Klienta darba uzdevumu, kas saistīts ar preces dizaina radīšanu vai modificēšanu, klientam jānodrošina visi logotipi vektorformātā.
  4. Klientam ir tiesības iesniegt savu Preces Dizaina maketu.
   1. Savu dizainu Klients iesniedz vektoru formātā, atsevišķi pievienojot .pdf vai .jpg failu, kur attēlots kā dizainam ir jāizskatās uz izvēlētā produkta.
   2. Ja iespējams, MINTprint nodrošina Klientu ar veidnēm priekš dizaina darbu veikšanas patstāvīgi.
   3. Lai apstiprinātu Klienta izstrādatu Preces Dizainu, MINTprint sagatavo 3D vizualizāciju apstiprinšanai un piemēro “bezmaksas dizaina” nosacījumus atiiecība uz korekcijām un papildus darbiem šī darba uzdevuma izpildē. 
   4. MINTprint neuzņemas atbildību par klienta izveidotajiem failiem un to kvalitāti. Nepieciešamības gadījumā var tikt piemērota maketēšanas maksa 35 Eur + PVN /h vai lūgums Klientam pašam labot neprecizitātes.
  5. Dizaina failu autortiesības un uzglabāšana. Klients saņem 3D vizualizāciju failus. Visi vektoru dizaina un drukas faili ir MINTprint īpašums, ja tie radīti MINTprint un tie netiek izsniegti klientam. MINTprint saglabā visus dizainu drukas failus 3 gadus no pasūtījuma pirmeizējās pilnīgas izpildes.
 3. DIZAINA APSTIPRINĀŠANA. Lai uzsāktu personalizētu sporta apģērbu ražošanu, MINTprint nosūtīs uz Klienta e-pastu sporta apģērba dizaina vizualizāciju apstiprināšanai. Gadījumos, kad tiek nosūtīti vairāk nekā viena vizualizācija, tie tiek identificēti ar alfabēta burtiem faila nosaukumā. Klienta pienākums ir apstiprinātu kādu no dizainiem, norādot faila nosaukumā minēto alfabēta burtu vai pilnu faila nosaukumu. 
  1. Apstiprinot vizualizāciju, klients uzņemās atbildību par saskaņotā maketa atbilstību vēlmēm un pareizību.
  2. Pēc dizaina apstiprināšanas, sākas ražošanas process, kurā nav iespējams veikt izmaiņas dizainā.
  3. Pēc apstiprināšanas Klients nevar izteikt pretenzijas par kļūdām dizainā.
  4. Preces dizaina digitālā vizualizācija nevar kalpot par atskaites punktu krāsu salīdzināšanai ar galaproduktu. Datora ekrānā redzamā dažādu krāsu telpu (CMYK, RGB, PANTONE un citu) reprezentācija nav tas pats, ko redzēsim uz auduma apdrukas. Krāsu izvēle un saskaņošana notiek tikai ar krāsu kartes vai paraugdrukas starpniecību.
 4. PRECES PARAUGA IZGATAVOŠANA. Pirms pasūtījuma veikšanas ir iespējams izgatavot produkta paraugu vienā eksemplārā. Parauga izgatavošana ir maksas pakalpojums, tā izgatavošanai netiek piemērota apjoma atlaides cena. Ja paraugs tiek apstiprināts un tiek veikts pasūtījums, MINTprint parauga izgatavošanas izmaksas iekļauj kopējā rēķinā par konkrētā produkta pasūtījuma apjoma cenu. 
 5. AUDUMA APDRUKA (attiecas uz precēm, kas minētas punktā 1.3.). MINTprint veic kvalitatīvu tekstila materiālu apdruku sublimācijas tehnoloģijā gan uz saviem, gan klienta tekstila materiāliem. 
  1. Datora ekrānā redzamā dažādu krāsu telpu (CMYK, RGB, PANTONE un citu) reprezentācija nav tas pats, ko redzēsim uz auduma apdrukas. Krāsu izvēle un saskaņošana notiek tikai ar krāsu kartes vai paraugdrukas starpniecību.
  2. MINTprint neuzņemas atbildību par klienta sagatavotajiem failiem. Ja klients nav pārliecināts par saviem sagatavotajiem failiem, viņš par to informē MINTprint.

Pēc pieprasījuma MINTprint pārbauda klienta failus, ja nepieciešams veic korekcijas un sagtavo failus drukai. Tas ir maksas pakalpojums – 35 EUR + PVN/h.

  1. Auduma apdruka failu minimālās prasības:
   1. mērogs 1:1, min. 150 dpi.
   2. gradients vai caurspīdīguma slānis tikai rasterizētā formātā, piemēram, TIFF.
   3. faila platums mazāks nekā izmantotā auduma platums, bet ne lielāks kā drukas laukums 158 cm. Lielākaja daļā gadījumu max. platums ir 148 cm.
   4. faila garums atkarīgs no izmantotā faila formāta tehniskajām iespējām. Lielākaja daļā gadījumu max. garums ir 500 cm.
   5. faila lielums nevar būt lielāks par 4 Gb.
  2. Auduma apdruka sublimācijas tehnoloģijā var notikt:
   1. uz poliestera tekstila materiāliem, kam nav vai ir elastāna piejaukums ne lielāks par 25%.
   2. izmantojot baltas krāsas tekstilmateriālus, kas rūpnieciski sagatavoti sublimācijas drukai un ļauj pielietot lielu virsmasspiedienu un izturēt T 210 C termoapstrādi.
   3. Tekstilmateriālam jābūt tīram, atpūkotam, nesaburzītam un rūpnieciski uztītam uz kartona čaulas ar diametru, ne mazāku par 2,5 cm. Iesniedzot savu apdrukas materiālu ir jābūt atzīmētai apdrukājamā auduma puse un jānodrošina 50 cm materiāla rezerve tehnoloģiskā procesa pielietošanai.
  3. MINTprint neuzņemas atbildību par iesniegto klienta tekstila materiāla un drukas failu kvalitāti un tā piemērotību apdrukai. Klienta iesniegtā materiāla neatbilstība nav iemesls pretenziju izteikšanai par drukas kvalitāti, galarezultāta lietojamību un/vai rēķina pilnīgai neapmaksu.
 1. PIRKUMA VEIKŠANA / PASŪTĪJUMA VEIKŠANA
  1. PIRKUMA vai PASŪTĪJUMA veikšana iespējama divos veidos:
   1. Interneta veikalā par precēm, kas norādītas punktā 1.2.
    1. Lai veiktu pirkumu, jāizvēlās prece/s, jāpievieno tā/s grozam un jānofromē pirkums. Pirkuma noformēšanas gaitā norādot piegādes veidu. Pirkums jāapstiprina ar maksājuma veikšanu.  
   2. Veicot pasūtījumu ar e-pasta starpniecību, sazinoties ar klientu konsultantu.
    1. Lai sāktu pasūtījuma procesu nepieciešams apraksts, kur norādīti nepieciešamie produktu, ar dizainu saistītās vēlmes (vēlamās produkta krāsas, rakstus.) Atsevišķi jānorāda nepieciešamība pēc individuālas personalizācijas – uzraksti, numuri. Norādiet visu logo, uzrakstu, numuru u.c. novietojumu uz produkta.
     Informācija jāpapildina ar nepieciešamo preču skaitu.

Pievienojiet visus nepieciešamos logo labā kvalitātē, vēlams vektoru formātos – .eps, .pdf, .cdr, .ai.

Ja apdrukas kvalitātes nodrošināšanai, ir nepieciešama logo pārzīmēšana, Mintprint par to informē klientu. 

  1. Pirkuma vai Pasūtījuma atteikuma tiesības nav iespējamas, ja Klients apstiprinājis dizainu ražošanas sākšanai un saņēmis infromāciju no klienta konsultanta, ka ražošana ir sākusies.
   1. Visos citos gadījumos, līdz punktā 6.2. minētā notikuma iestāšanās brīdim, atteikuma tiesības ir iespējamas, ja klients ir norēķinājies par visiem maksas pakalpojumiem (dizaina izstrāde, maketēšana, piegāde), par kuriem samaksātā nauda netiek atgriezta.
 1. PRECES IZGATAVOŠANAS LAIKS ir atkarīgs no preces veida, produkta, materiālu pieejamības, nepieciešamā vienību skaita.
  1. Precēm, kas minētas punktos 1.1 un 1.2. tas vidēji ir 7-10 darba dienas. Šo preču personalizēto pasūtījumu ražošana ir iespējama arī ekspress režīmā par paaugstinātu samaksu.
   1. Interneta veikalā iegādei pieejamās preces aprakstā ir norādīts preces izgatavošanas termiņš.
  2. Precēm, kas minēta punktā 1.3. tas vidēji ir 2-4 darba dienas.
 2. PRECES ATGRIEŠANA UN GARANTIJA ir iespējama visiem pirkumiem un pasūtījumiem, ja skaidri var identificēt ražošanas nepilnību vai neatbilstību ar ražošanas uzsākšanai saskaņoto vizualizāciju.
  1. Par Preces neatbilstību ar saskaņoto vizualizāciju nevar uzskatīt krāsu neatbilstību, ja vien atsevišķi nav veikti krāsu salīdzināšanošās drukas pēc kurām klients izvēlējies sev nepieciešamos toņus.
  2. Preces atgriešanu klients nodrošina par saviem līdzekļiem.
  3. Atteikties no pirkuma tradicionalajā PTAL izpratnē nav iespējams, jo visas MINTprint preces tiek izgatavotas pēc Klienta apstiprināta dizaina un pasūtījuma.
 3. ATKĀRTOTI pasūtījumi ir iespējami jebkurā laikā pēc pirmreizējā pasūtījuma pilnīgas izpildes. MINTprint garantē:
  1. ražošanas failu uzglabāšanu 3 gadus.
  2. identisku cenu piedāvājumu 12 mēnešus pēc pirmreizējā pasūtījuma pilnīgas izpildes, ja netiek mainīts produkta dizains.

Sakarā ar to, ka MINTprint ik 6 mēnešus atjauno tehnoloģiskās iekārtas un izmatotos audumus, tas negarantē atkārtotiem pasūtījumiem:

  1. drukas krāsu atbilstību pirmreizējam pasūtījumam, ja klients nevar nodrošināt paraugu no pirmreizējā pasūtījuma vai tas tehnoloģiski nav iespējams.
  2. identiskus materiālus vai to īpašības, ja tie vairs nav pieejami noliktavā. Nepieejamie materiāli tiek aizstāti ar identiskiem vai augstākas kategorijas izejvielām bez atsevisķas saskaņošanas.
 1. PRECES CENA mājas lapā ir norādīta EUR valūtā un iekļaujot PVN (21%). Piegādes cena nav iekļauta cenā un to aprēķina atsevišķi (EX WORKS). Tomēr šī cena personalizējamajiem produktiem kalpo tikai kā indikators, jo pēc uzdevuma saņemšanas no klienta, klientu konsultants ir tiesīgs mainīt cenu atkarībā no piegādes termiņa, nepieciešamā apjoma, dizaina darbiem, īpašām modifikācijām.
  1. Preces cenu nepieciešams precizēt pie klientu konsultanta. 
   1. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis vai 12 mēneši atkārtotiem pasūtījumiem.
  2. Internetveikalā pieejamajām precēm (punkts 1.2.) norādīta galīgā cena neiekļaujot piegādes izdevumus. 
 2. MAKSĀJUMA veikšana iespējama divos veidos:
  1. Par internetveikalā veiktajiem pirkumiem (preces punktā 1.2.) ar Luminor bankas nodrošināto vārteju dažādu maksājumu tipu veikšanai.
  2. Par pasūtījumiem, kas veikti ar e-pasta starpniecību, MINTprint izraksta rēķinu ar savas bankas konta numuru Luminor (DNB) bankā LV45RIKO0002013284832, SWIFT RIKOLV2X.
   1. Pēc personalizēta sporta apģērba ražošanas pasūtījuma saņemšanas, MINTprint nosūta Klientam uz e-pastu rēķinu, iekļaujot visas izmaksas darba uzdevuma pilnīgai izpildei.
   2. Darbu izpilde, sākot ar dizaina darbiem, tiek uzsālta pēc samaksas saņemšanas MINTprint bankas kontā.
   3. Prece ir MINTprint īpašums līdz pilnīgai samaksas saņemšanai par saskaņotā darba apjoma pilnīgu izpildi.
 3. PREČU SAŅEMŠANA un PIEGĀDE izvēle jāapstiprina pirkuma apstiprinšanas brīdī veicot pirkumu mājas lapā vai sazinoties ar klientu konsultantu. Piegādes izdevumi jāapmaksā kopā ar rēķinu par preci. Internetveikalā tas notiek maksajuma nofromēšanas logā, bet pasūtot ar e-pasta starpniecību, klientu konsultants informē par iespējām un izmaksas pievieno rēķinam. Pieejami šādi PIEGĀDES veidi:
  1. Saņemt darba laikā MINTprint birojā Starta ielā 1, Rīgā, LV-1026.
  2. Omniva – Omnivas pakomāti Baltijas valstīs. Vidēji maksā 3 līdz 10 Eur + PVN par viena pasūtījuma piegādi. Piegādā divu darba dienu laikā no preces izgatavošanas brīža.
  3. Velokurjers – Rīgā ir visātrākais piegādes veids, ja nepieciešams saņemt tajā pat vai nākamajā darba dienā. Vidēji maksā 6 līdz 12 Eur + PVN par viena pasūtījuma piegādi.
  4. Omniva – Omnivas kurjerpakalpojumi ir ētri piegādēm jabkurā adresē Baltijas valstīs, ja nepieciešama piegāde 2-3 darba dienu laikā. 
  5. DHL – Ekspress kurjerpakalpojumi pa visu Pasauli ir pieejami klientiem, ja nepieciešama nākamās dienas piegāde.
  6. TNT – Ekspress kurjerpakalpojumi pa Eiropu ir ētrs piegādes veids lielākām kravām par saprātīgu samaksu un ātrā un izsekojamā veidā.
 4. PRIVĀTUMA POLITIKA ir aprakstīta MINTprint mājas lapas sadaļā https://mintprint.lv/atbalsts/privatuma-politika/, kur vienmēr ir publicēta aktuālā politikas versija.